Bifogar mina projektledare insatser nedan.
Utbildad på Affärshögskolan.
Ledare sedan 1985 som Försäljningschef, VD, Produktionschef, Kvalitetsansvar, VD.
Inom flyg, bil, life science, processindustri och tågtrafik.
 

Ledningsgrupp idag och 4 gånger tidigare.
Som konsult hanterat projekt 2007-Pågår, nöjda kunder.
Upphandling och specificerat maskiner och system inom Life science

 • Alla förekommande KPI, personal, anställning, uppsägning. Många situationer.
 • Validerat nyköpta maskinen med  IQ, OQ, PQ samt SAT och kalibreringsrutiner.
 • Besiktigat 8 Milj kr maskin hos leverantör med FAT, DOE höst 2012-vår 2013.
 • Satt kravspec för en 9 miljoners stansmaskin med CE och möte med leverantör i Istanbul.
 • Göra PFMEA
 • Påpekat anmärkningar, som tyvärr gav 5 veckors försening till leverantör i Tyskland.
 • Räknat om en fabrik med 80 anställda efter att företaget förlorade en kund, samt förhandlade med facket om antalet som skulle varslas. 28personer berördes av mitt varsel.
 • Ledningsgrupp/ProdCh vid uppstart av projekt Honda bildörrar
 • Ledningsgrupp/ProdCh vid uppstart av projekt Lastvagnar
 • Varslat 17 personer som Produktionschef i ett företag med 150 anställda.
 • Upphandlat Produktionsstyrningssystem Industri 2 ggr samt infört det i produktion 3 gånger.
 • Upphandlat/utvärderat produktionsmaskiner för Miljonbelopp.
 • Initierade ISO & Kvalitet som VD i ett producerande säljbolag. Infördes på 10 månader.
 • Ansvarig för revision av kvalitetsstyrningssystem i ett 150 manna företag inom tågindustri. Även miljöinventering gjorde jag och rapporterade till Kommun kunder.
 • Infört projektgrupp på ett TÅG företag, som inte var vana vid projektarbete.
 • Genomfört SWOT analys som konsultuppdrag, samt på egna säljare.
 • Utbildat i Projektarbete till lärare och elever på Gymnasiet 2010-2011.
 • Utbildat i organisation och ledarskap på Gymnasiet 2010-2011.
 • Utbildare i serviceprogram hotell, restaurang, reception på Miroi 2012.
 • Ombyggnad av produktionshall under vinter med bibehållen produktion, samrådsmöten, säkerhet, information, tidsplaner, ekonomi.
 • Infört 5 parameters lönesystem i industri.
 • Ändrat transportvägar för material i produktionen, vi utnyttjade m3 istället för m2 då vi använde linbanor i taket, För att minska risker på golvet.
 • Genomfört 5S som standard och Lean (kan ej helt) som projekt i bilkarosstillverkande företag. Six Sigmaprojekt under hösten.

Uppdragsförfrågan