En extern resurs

 Arbete i projektform, på plats hos er kort eller lång tid!
 Är utbildad i management samt projektledning.

                  Kontakta mig genom att markera länken:  info@jackeltoft.se

 

 • Validering inom ISO 13485, ISO 11607 medical.
 • Analys/upphandling/införande av Produktionsstyrningssystem.
 • Etablera måltal/nyckeltal för processer hos er.
 • Uppdatera kvalitetssystem internt/externt.
 • Få ett samlat grepp på rehab ärenden och göra åtgärdsplaner, på individnivå, med Försäkringskassan, Företagshälsan.
 • Kan vara er interims/tillfälliga Produktionschef/Arbetsledare i produktionen.
 • Kan vara er interims/tillfälliga Försäljningschef, styrning försäljningsprocess.
 • SWOT analys.
 • Analysera försäljningsavdelningens arbetssätt.
 • Riskanalyser & Arbetsmiljödelegering.
 • Skyddronder med ledande personer, genomför och lämnar över kompetensen till er personal.
 • Utbildning av nya säljare.
 • Annan kort insats som till viss del sker på plats.     

I dessa roller utförs arbetet till stor del på plats hos er i er verksamhet.

Jag gör alla dessa delar i samråd med era mål med förändringen. Analys - Mål - Processbeskrivning.

 

Men arbetar väldigt självständigt med/mot personalen hos er. Utifrån att jag fått mandat att genomföra förändringar.

 

Avstämning sker med berörd personal löpande, så att jag är den man vänder sig till med argument.

 

Detta ska avlasta ER, och få ERA mål att genomföras av mig.

  

Mycket van att arbeta i konsult och projektform, med era värderingar som mina mål.